โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

พันธุกรรม การห้ามไม่ให้มีคู่ครองสมรสเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมโรคทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม การแต่งงานติดต่อกันสามารถเพิ่มจำนวนโรคทางพันธ … Read more

ระบบประสาท โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทมีอะไรบ้าง อาการเป็นอย่างไร

ระบบประสาท โรคอาการของโรคประสาทซึมเศร้า เมื่อพบว่าเราหร … Read more