โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

สมอง ความดันโลหิตสูงเป็นอันตรายต่อโรคหลอดเลือดสมองและอาหารที่ไม่ควรกิน

สมอง

สมอง ในชุมชน ในสวนสาธารณะ บนท้องถนน เรามักจะเห็นคนนั่งว … Read more

โรคหลอดเลือดสมอง ตัวกระตุ้นเนื้อเยื่อพลาสมิโนเจนสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง ตัวกระตุ้นเนื้อเยื่อพลาสมิโนเจน เป็นวิ … Read more