โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

โปรตีน สารที่สร้างความเสียหายต่อโปรตีนมุ่งไปที่โมเลกุลโรคที่อยู่ภายนอกเซลล์

โปรตีน

โปรตีน กลยุทธ์หลักของยาคือ การบังคับให้เซลล์กำจัด โปรตี … Read more

ตั้งครรภ์ คุณแม่ตั้งครรภ์ควรบริโภคโปรตีนคุณภาพสูงก่อนการตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์

ตั้งครรภ์ โปรตีนเป็นพื้นฐานทางวัตถุของกิจกรรมในชีวิตมนุ … Read more