โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

โซเวียต อีวาน สเตฟาโนวิช โคเนฟ การเลื่อนตำแหน่งในสงครามโซเวียตกับเยอรมัน

โซเวียต อีวาน สเตฟาโนวิช โคเนฟ ความล้มเหลวในอาชีพทหารขอ … Read more