โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

อุจจาระ วิธีการเข้าห้องน้ำและอาหารที่ควรกินเพื่อรักษาระบบขับถ่าย

อุจจาระ

อุจจาระ การละเลยการกระตุ้นให้ถ่ายอุจจาระในช่วงเวลาสั้นๆ … Read more