โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ปาเลสไตน์ ความสัมพันธ์ที่มีต่ออิสราเอล ประวัติศาสตร์สมัยก่อนคริสตกาล

ปาเลสไตน์

ปาเลสไตน์ รัฐปาเลสไตน์ เป็นประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งประ … Read more