โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

สตรอเบอร์รี่ มีคุณค่าทางโภชนาการและสายพันธุ์ของสตอเบอร์รี่มีอะไรบ้าง?

สตรอเบอร์รี่

สตรอเบอร์รี่ เป็นไม้ล้มลุกยืนต้น หรือเรียกอีกอย่างว่าเบ … Read more