โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

วัณโรค การติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

วัณโรค

วัณโรค การติดเชื้อวัณโรคที่ผิวหนัง มันเป็นโรคติดเชื้อหร … Read more