โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ดาวเคราะห์น้อย การเกิดลูกไฟจากดาวเคราะห์น้อยและการสลายตัวของดาวเคราะห์น้อยก่อนการชนโลก

ดาวเคราะห์น้อย

ดาวเคราะห์น้อย เมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจะสลายตัวใ … Read more