โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ความสะอาด การรักความสะอาด ทำให้เด็กเกิดความผิดปกติของประสาทสัมผัสจริงหรือไม่?

ความสะอาด

ความสะอาด การรักความสะอาด ทุกครั้งที่พาลูกไปเล่นที่สวนส … Read more