โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

คลอด อธิบายสายสะดือพันรอบคอสามารถคลอดบุตรตามธรรมชาติได้หรือไม่

คลอด

คลอด หากแม่ที่กำลังจะคลอดทำล่วงเวลา ก็จะเตือนด้วยว่ามีส … Read more