โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

เครื่องวัดความดันโลหิต การใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บ้าน

เครื่องวัดความดันโลหิต

เครื่องวัดความดันโลหิต คนไข้เกือบทุกคนเข้ามาแล้วขอให้วั … Read more