โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

พัฒนาโรงเรียน ในการสร้างอาชีพ

พัฒนาโรงเรียน ในการสร้างอาชีพ  งบประมาณ ปี 2560 โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อพัฒนาโรงเรียนในการสร้างอาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ จำนวนเงิน 80,000 บาท

พัฒนาโรงเรียน