โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ผู้ป่วย ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในบ้านพักรับรองพระธุดงค์

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย ค้นพบข้อเท็จจริงเบื้องหลังการดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์รูปแบบนี้ แม้ว่าการรับรู้ และการติดต่อยังคงเติบโต แต่สังคมยังคงเข้าใจผิดมากมาย เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในบ้านพักรับรองพระธุดงค์ และการพยาบาล ความเข้าใจผิดเหล่านี้ นำไปสู่การใช้บริการบ้านพักรับรองพระธุดงค์ไม่เพียงพอ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย เพราะผู้ป่วยจำนวนมาก ที่เป็นโรคจำกัดชีวิต อาจได้รับประโยชน์จากความเจ็บปวด จากผู้เชี่ยวชาญ และการควบคุมอาการ ตลอดจนการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ที่สามารถให้การดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์ได้ ทำความเข้าใจความจริงเบื้องหลังการดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์ทั่วไปสี่แห่ง เกี่ยวกับการดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์รูปแบบนี้ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้

การดูแลบ้านพักรับรองพระธุดงค์ หมายถึง การให้ความหวัง หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า ผู้ป่วยที่เลือกเข้ารับการรักษาในบ้านพักรับรองพระธุดงค์ได้หมดหวัง แต่ความจริงก็คือ ผู้ที่เผชิญกับโรคที่จำกัดชีวิต หรือความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย เลือกที่จะกำหนดความหวังใหม่ของพวกเขา หากผู้ป่วยมีหวังที่จะรักษาให้หายขาด เขาหรือเธอในขณะนี้ อาจต้องการชีวิตที่จะไม่เจ็บปวด

สำหรับผู้ป่วยที่บ้านพักรับรองคนอื่นๆ ความหวังอาจหมายถึง การพบเพื่อนหรือญาติห่างๆ เป็นครั้งสุดท้าย หรือเดินทางไปชายหาด สำหรับคนอื่น ความหวังอาจเป็นเรื่องง่ายพอๆ กับต้องการใช้จ่ายให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้กับคนที่พวกเขารักหรืออยู่บ้าน แทนที่จะไปโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

โฮปดูแตกต่างไปจากการดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์ แต่มันจะไม่หายไปอย่างแน่นอน ทีมดูแลผู้ป่วยที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ สามารถช่วยผู้ป่วยทำงานให้เสร็จสิ้น เติมเต็มความปรารถนา และรักษาความหวังไว้ได้จนถึงเวลาที่เหลืออยู่การดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ ต้องลงนาม DNR คำสั่ง DNR เป็นหนึ่งในเอกสารทางกฎหมายหลายฉบับ ที่ผู้คนใช้ในการกำหนดคำสั่งทางการแพทย์ขั้นสูง DNR

หมายความว่า ถ้าหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น คุณไม่ต้องการที่จะฟื้นคืนชีพด้วยการทำ CPR หรือวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การลงนามใน DNR ไม่ใช่ข้อกำหนด สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แม้ว่าผู้ป่วยที่บ้านพักรับรองจำนวนมาก เลือกที่จะใช้ DNR แต่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายของการดูแลแบบบ้านพักรับรองพระธุดงค์ คือการให้ผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยอย่างสบายใจ ไม่ควรมีการตัดสินใจใดๆ กับผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ การดูแลผู้ป่วยในบ้านพักรับรองพระธุดงค์จำกัดเฉพาะ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในปี 2558 ผู้ป่วย เกือบสามในสี่ 72.3 เปอร์เซ็นต์ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้นที่ไม่เป็นมะเร็ง

ซึ่งหมายความว่า ผู้ป่วยในบ้านพักรับรองพระธุดงค์ มากกว่าหนึ่งในสี่เท่านั้น ที่มีการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่สำคัญ การวินิจฉัยที่ไม่ใช่มะเร็งที่พบบ่อยที่สุด ในการดูแลบ้านพักรับรองพระธุดงค์ในปี 2558 ได้แก่ โรคหัวใจ ภาวะสมองเสื่อม โรคปอด และโรคหลอดเลือดสมอง หรือโคม่า เป็นต้น แม้ว่าพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยในบ้านพักรับรองพระธุดงค์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลอื่นๆ จะมีทักษะในการจัดการอาการของโรคมะเร็งได้ดี

แต่ก็สามารถจัดการกับอาการของโรคเรื้อรังรูปแบบอื่นๆ ได้ดี การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ใช้ได้กับผู้ป่วยที่กำลังจะตาย หรือใกล้ตายเท่านั้น ในปี 2558 เวลาให้บริการเฉลี่ยของผู้ป่วยที่บ้านพักรับรอง คือ 23 วัน ซึ่งหมายความว่า ผู้ป่วยประมาณ 1.6 ถึง 1.7 ล้านคน ได้รับการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ในปีนั้น ครึ่งหนึ่งได้รับการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ น้อยกว่า 23 วัน และอีกครึ่งหนึ่งได้รับระยะเวลานานกว่า

ในความเป็นจริง จำนวนวันโดยเฉลี่ยที่ผู้ป่วย ได้รับการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ในปี 2558 คือ 69.5 วัน กระบวนการตายต้องใช้เวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ สามารถให้การดูแลผู้ป่วยที่มีทักษะสูง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จึงพิสูจน์ได้ว่า มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อทีมบ้านพักรับรองพระธุดงค์ มีเวลาให้การดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์

ผู้ป่วยและคนที่คุณรัก ต้องการการสนับสนุน ข้อมูล และการรักษาพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และศิษยาภิบาล ต้องการเวลาทำงานกับผู้ป่วย และครอบครัว เพื่อพาพวกเขาไปยังสถานที่ ที่ได้รับการยอมรับ พยาบาลและแพทย์ ต้องใช้เวลาในการจัดการอาการของผู้ป่วย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การดูแลความเป็นอยู่ที่ดี การขจัดความอัปยศ โดยรอบการดูแลบ้านพักรับรองพระธุดงค์ และการกำหนดการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์ใหม่ มีความสำคัญต่ออนาคตของการดูแลสุขภาพ ภายในปี 2060 คาดว่าจำนวนผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี ในสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 98.2 ล้านคน ซึ่งจะเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของชาวอเมริกัน ซึ่งหมายความว่า ผู้คนจำนวนมากขึ้น จะมีชีวิตอยู่ด้วยโรคเรื้อรังที่จำกัดชีวิต และต้องการการดูแลที่บ้านพักรับรอง โดยผู้เชี่ยวชาญ

การขจัดตำนานการดูแลบ้านพักรับรองพระธุดงค์ทั้งสี่นี้ สามารถช่วยให้เราใกล้ชิดกับการดูแลผู้ป่วยคุณภาพสูง และมีฝีมือมากขึ้น สำหรับผู้ป่วยทุกรายที่ต้องการการดูแลที่บ้านพักรับรองพระธุดงค์

 

 

 

 

บทความที่น่าสนใจ > โรคอ้วน การป้องกันโรคอ้วนและพื้นฐานของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ