โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสุข

ทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสุข ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียน โดยได้พานักเรียนไปเรียนรู้นอกพื้นที่ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นิทรรศการเปิดโลกพลังงาน

ทัศนศึกษา