โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ทักษะ การอธิบายทักษะที่เกี่ยวข้องกับสามด้านของทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด

ทักษะ หากเราต้องถามใครสักคนบนท้องถนนว่า พวกเขาคิดว่าทักษะชีวิตใดสำคัญที่สุด พวกเขาจะตอบคำถามเรามากมายอย่างแน่นอน แต่ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสามด้านหลัก ความสัมพันธ์ทางสังคม การพัฒนา และการใช้ความสามารถทางปัญญาที่ถูกต้อง และความสามารถในการจัดการกับพวกเขา มีทักษะหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสามด้านนี้ ซึ่งมีอยู่ในเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่โรงเรียน กับครอบครัว กับเพื่อนหรือกับคู่หู

ทักษะชีวิตคืออะไร ทักษะชีวิตพื้นฐานและประโยชน์ใช้สอย ความรู้ด้วยตนเอง ความเห็นอกเห็นใจ การสื่อสารที่แน่วแน่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การตัดสินใจ การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง ความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การจัดการอารมณ์และความรู้สึก การจัดการความตึงเครียดและความเครียด โลกมีความหลากหลาย แต่ละคนมีบุคลิกลักษณะและความสามารถเฉพาะตัว ไม่มีใครเท่าเทียมกัน แต่ในความหลากหลายนี้ทักษะ

เราทุกคนจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถบางอย่าง เพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ทักษะ ชีวิตเหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถเอาชีวิตรอดและรับมือกับความต้องการทางสังคม ร่างกาย และอารมณ์ที่การดำรงอยู่ของเราตกอยู่กับเรา มีทักษะหลายอย่างที่เราพิจารณาได้ว่า เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิต ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญ การรับรู้และจัดการอารมณ์ของเรา ยอมรับตนเองในสิ่งที่เราเป็น

และรู้วิธีตัดสินใจอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ การเข้าใจผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่าด่วนตัดสินว่าพวกเขาเป็นใคร เพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณอย่างจริงจังและกรุณา แต่เดิมมีการเสนอทักษะชีวิต 10 ประการเพื่อป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขโดยตรง ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ยาสูบ และกัญชาตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขายังมุ่งเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่ประชากร การปรับปรุงนิสัยด้านสุขภาพของประชากร

การป้องกันการเลือกปฏิบัติ การเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง และความสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวก ทักษะชีวิตพื้นฐานและประโยชน์ใช้สอย มีทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดสิบประการ ความรู้ด้วยตนเอง การรู้จักตนเองคือการรับรู้ว่าเราเป็นใครในแง่ของลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ จุดแข็งและจุดอ่อน การพัฒนาความสามารถนี้ทำให้เรามองเห็นได้ง่ายว่าต้องปรับปรุงด้านใด ซึ่งจะทำให้เราพัฒนาเป็นมนุษย์ได้

จำเป็นต้องรู้ว่าเราจะเห็นได้อย่างไรว่า เราอยู่ในระดับที่สังคมต้องการจากเรามากแค่ไหน และด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงจะเร่งด่วนมากหรือน้อยเพียงใด การรู้จักตนเองจะทำให้เราสามารถกระตุ้นตัวเองในชีวิต ให้รู้ว่าเราต้องการอะไร เพื่อให้บรรลุความฝันและบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความเห็นอกเห็นใจ เราสามารถกำหนดความเห็นอกเห็นใจเป็นความสามารถในการจินตนาการว่าอารมณ์ และประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นอย่างไร

แม้ในสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นเคย ความสามารถนี้จำเป็นเพื่อทำความเข้าใจว่าคนอื่นเป็นอย่างไร ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากเรามาก และด้วยเหตุนี้ จึงสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐานของความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารที่แน่วแน่ การสื่อสารอย่างกล้าแสดงออกคือความสามารถในการแสดงออกอย่างเหมาะสมและเหมาะสมกับสังคม แต่ไม่ปิดบังสิ่งที่เราคิดและต้องการจะพูดจริงๆ

ซึ่งรวมถึงทักษะทางวาจา และอวัจนภาษา และต้องคำนึงถึงบริบททางวัฒนธรรมเมื่อสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะที่พัฒนามาอย่างดี ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายส่วนตัวในแบบที่สังคมยอมรับได้ และไม่ทำร้ายผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะดูว่าเราพูดอย่างไรโดยไม่รบกวนคู่สนทนา แต่แสดงออกอย่างชัดเจนและรัดกุม ความสามารถนี้ช่วยให้เราสามารถขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ซึ่งมักจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเรา

นอกจากนี้ ยังหมายถึงการถามผู้อื่นว่าพวกเขาสบายดีหรือไม่ ตั้งใจฟังพวกเขาเพื่อค้นหาความฝันและอารมณ์ของพวกเขา และพยายามช่วยเหลือพวกเขาให้มากที่สุด ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์คือความสามารถที่จำเป็นในการเริ่มต้นและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน สมาชิกในครอบครัว หรือคู่ครอง นี่เป็นความสามารถพื้นฐานในการพัฒนาความผาสุกทางสังคมและจิตใจที่ดี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี แต่ยังช่วยให้เราปฏิเสธสิ่งที่เป็นพิษ และไม่ช่วยเหลืออะไรเลย จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะอะไรบ้าง ในเส้นทางสู่ความสำเร็จ เคล็ดลับอันทรงพลังสู่การขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ วิธีเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ เงินและการพัฒนาตนเอง

ความคิดของคนสำเร็จ ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เพียงมีเพื่อนที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องต่อสู้กับคนที่คุกคามสุขภาพจิตของเราด้วย การตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเติมเต็ม คุณต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเลือก ดำเนินการเชิงรุก เชิงรุก เด็ดขาด และสามารถคาดการณ์ปัญหาหรือความต้องการได้ นี่แสดงถึงความสอดคล้องกับการตัดสินใจของเรา

การประเมินเบื้องต้นของสิ่งที่เราทำ การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง การจัดการปัญหาและความขัดแย้งสามารถเข้าใจได้ว่า เป็นความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาอย่างมั่นใจ สงบ และใช้งานได้จริง ปัญหาทั้งหมดในชีวิตนี้ต้องการให้เราตอบ เพราะมันไม่ง่ายเหมือนการเพิกเฉย ปัญหาไม่ได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ การจัดการปัญหาและความขัดแย้งช่วยให้เราจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้

หลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านี้ไม่ให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ทักษะที่รวมอยู่ในทักษะนี้ ได้แก่ ความสามารถในการสะท้อน วิเคราะห์ เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงสถานการณ์ใดๆ โดยเรียนรู้จากมัน ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญมาก ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการปัญหา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและตัดสินใจนอกกรอบการกำกับดูแล เนื่องจากทางเลือกใหม่ อาจให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสิ่งที่เคยลองมาก่อนสำหรับปัญหาเดียวกัน

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลองวิธีใหม่ในการแก้ปัญหา พยายามคิดว่าควรค่าแก่การลองหรือไม่ และหากไม่ได้ผล ให้พยายามปรับปรุงแนวคิดเดิมจากมุมมองใหม่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างเป็นกลาง บ่อยครั้งข้อมูลที่เราได้รับจากครอบครัว เพื่อนฝูง โรงเรียน และเหนือสิ่งอื่นใด

สื่อมักลำเอียงหรือบิดเบี้ยว ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดความคิดเห็นบางอย่าง การคิดอย่างมีวิจารณญาณคือความสามารถในการพยายามไปให้ไกลกว่าที่เราได้รับ เพื่อดูว่าสิ่งที่เราได้รับการบอกเล่าเป็นความจริงเพียงใด และข้อมูลที่เราพลาดไปมากเพียงใด เพื่อให้มีความคิดเห็นของเราเองเกี่ยวกับแนวคิดหรือปัญหาสังคม จำเป็นต้องวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินข้อมูลที่นำเสนอต่อเราอย่างเป็นกลาง

การจัดการอารมณ์และความรู้สึก การรู้วิธีรับรู้สภาพจิตใจของเราและวิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานคือแง่มุมสำคัญของสุขภาพจิตของเรา การจัดการอารมณ์และความรู้สึกคือความสามารถในการเรียนรู้วิธีรู้สึก แสดงอารมณ์และจัดการความรู้สึกของเรา ทำความเข้าใจว่าเรารู้สึกอย่างไร และจะจัดการกับมันอย่างไร หลีกเลี่ยงว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตประจำวันของเรา หรือทำลายความสัมพันธ์ทางสังคมของเรา

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : การสูบบุหรี่ ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับต่อมลูกหมากอักเสบ