โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ตรวจรับคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน

ตรวจรับคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน วันที่ 22 พ.ค.2560 ณ ปัจุบันคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจำนวน 13 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู 1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน 12 เครื่องนักเรียนใช้ 1 คน ต่อ 1 เครื่องเพียงพอกับความต้องการของครูและนักเรียน

ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ตรวจรับคอมพิวเตอร์ ตรวจรับคอมพิวเตอร์