โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

งานศิลปหัตถกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
งานศิลปหัตถกรรม