โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ความรัก เป็นทักษะเพิ่มเติมจะช่วยเพิ่มสติปัญญาของเราได้

ความรัก คุณจำความรู้สึก เมื่อคุณขี่จักรยานครั้งแรกได้หรือไม่ คุณจำประสบการณ์การทำอาหารครั้งแรกของคุณได้ไหม เป็นการยากที่จะกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ เพื่อให้เชี่ยวชาญในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง การพูดในที่สาธารณะอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว แต่ก็เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้เช่นกัน ความสามารถอื่นๆ มากมายเช่นสิ่งเหล่านี้ สามารถได้รับจากการฝึกฝนและการอุทิศตน ส่วนความรักเชื่อไหมว่าเป็นทักษะที่ได้มา

อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำจำกัดความของความรัก ที่เป็นสากลเพราะทุกคนมีการตีความของตัวเอง ในขณะที่บางคนเชื่อ ในการทำตามสัญชาตญาณของตน โดยไม่ต้องคิดมากกับแนวคิดนี้ คนอื่นๆ ชอบแนวทางที่ครุ่นคิดมากกว่า บางคนพึ่งพาสัญชาตญาณในการนำทาง ในขณะที่บางคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องวิเคราะห์และเข้าใจความรักในระดับที่ลึกลงไป

นอกจากนี้ บางคนมีความคาดหวังสูงในความรัก ในขณะที่บางคนเลือกวิธีผ่อนคลายมากกว่า แม้จะมีความแตกต่างเหล่านี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ประสบการณ์เป็นครูที่ดี เมื่อเป็นเรื่องของหัวใจ คำจำกัดความของทักษะคือ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ เชื่อกันว่า ความสามารถนี้มาจากการฝึกฝน และการเรียนรู้ เมื่อกล่าวถึง ความรัก เป็นทักษะ ไม่ควรถือเป็นเพียงคำแนะนำ ให้ฝึกรักใครสักคนซ้ำๆ แต่หมายความว่า คนเราควรมีประสบการณ์มากมาย และเข้าใจความรักอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ความรัก

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ใช้ได้กับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต บุคคลต้องสังเกต ฟัง คิดและแสดงความสนใจในเรื่องนั้นๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาส และความท้าทายในอนาคต การมีความเข้าใจทางทฤษฎีของสาขาวิชานั้นไม่เพียงพอ จะต้องมีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ถ้าใครเชื่อว่าความรัก ควรพึ่งพาความอ่อนไหวเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ทักษะที่ได้มา ความรักก็ปล่อยให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้น แม้ว่าความรักจะทรงพลัง แต่สุดท้ายก็เกิดจากความอ่อนไหว เป็นผลให้บุคคลที่ละเอียดอ่อนจะแบกรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความผิดหวังอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การมองว่าความรักเป็นทักษะทำให้เราตระหนักได้ว่า ความรักนั้นต้องการการฝึกฝนอย่างตั้งใจ การไม่พัฒนาทักษะนี้อาจนำไปสู่ความเจ็บปวดทางอารมณ์ เสียเวลาและพลาดโอกาส คล้ายกับการละเลยที่จะจัดลำดับความสำคัญให้กับความพยายามที่สำคัญ เพราะหากไม่มีความรู้และประสบการณ์ ก็จะไม่สามารถรักได้อย่างแท้จริง

ประเภทของความเชี่ยวชาญที่จำเป็น ในการรักใครสักคนนั้นไม่เกี่ยวข้อง ความรักเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน และเข้าใจ เช่นเดียวกับความพยายามครั้งใหม่ ระยะเริ่มต้นของความสัมพันธ์ อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย และต้องมีการปรับตัว แม้แต่บุคคลที่มีคู่ครองเพียงคนเดียวตลอดชีวิต ก็ยังเผชิญกับความท้าทายที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจ

ความท้าทายเหล่านี้บางอย่าง อาจทำให้พวกเขามีความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ แต่พวกเขามาไกลเกินกว่าจะหันหลังกลับ โดยไม่คำนึงถึงความปรารถนาที่จะย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ทุกคู่และแต่ละคนต้องอดทนต่อการทดลอง และความยากลำบาก ทั้งยากและง่ายเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้ แม้จะผ่านไปหลายปี แต่ก็ยังมีที่ว่าง สำหรับการเติบโต และการปรับปรุงในการฝึกฝนความรักอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบความรัก เป็นทักษะหนึ่งแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นเอง เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเชี่ยวชาญ หากไม่มีความรู้และความสามารถในการรัก ผลที่ตามมาอาจรุนแรงและกว้างไกล อาจนำไปสู่การเสียเวลา และความเจ็บปวดทางอารมณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คล้ายกับการพยายามทำงานสำคัญ โดยขาดความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่จำเป็น เมื่อสิ่งต่างๆ ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเปิดโอกาสให้เราได้รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับข้อบกพร่องของเรา และพยายามปรับปรุงแก้ไข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ ความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ ความพ่ายแพ้แต่ละครั้ง นำเสนอโอกาสในการเติบโตและพัฒนา ท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความรู้สึกเติมเต็ม และความสุขในความพยายามที่ตามมาในแต่ละครั้ง

แม้ว่าการมีทักษะเพิ่มเติม จะช่วยเพิ่มสติปัญญาของเราได้ แต่ความสามารถในบางด้าน เช่น การเกี้ยวพาราสี การสร้างความพึงพอใจให้คู่ของเรา ความกล้าหาญทางเพศ การแสดงตัวตนในแง่บวก และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอาจไม่ได้บ่งบอกถึงความเข้ากันได้เสมอไป แม้ว่าความอดทนจะเป็นคุณลักษณะที่มีค่า แต่ก็ไม่ได้รับประกันความรักที่ยืนยาว ในที่สุด เราไม่สามารถควบคุมความคิด และการกระทำของคู่ของเราได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมาก ต่ออนาคตของความสัมพันธ์

อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาทักษะมักจะเริ่มต้นด้วยการลงมือทำ และทำซ้ำๆ อย่างไรก็ตาม การกระทำเดิมๆ ซ้ำๆ โดยไม่เรียนรู้จากมันจะไม่นำไปสู่การพัฒนาทักษะ สิ่งสำคัญคือต้องปรับเปลี่ยน และพยายามเปลี่ยนวิธีการ เนื่องจากการคงอยู่ในวิธีการเดิมโดยให้ผลลัพธ์แบบเดิมจะไม่ก่อให้เกิดการเติบโตหรือการปรับปรุงใดๆ ในความเป็นจริงจะเห็นได้ชัดว่า ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในเรื่องนี้เลย

การพัฒนาทักษะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสภาพแวดล้อม การปรับเปลี่ยนอาจส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมาก โปรดทราบว่า สภาพแวดล้อมนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะปัจจัยภายนอก หรือบุคคลเท่านั้น สภาพแวดล้อมทางจิตใจภายในจิตใจของเรา ก็สามารถเป็นอุปสรรคได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความคิดที่ว่าความรักควรเป็นทักษะ สามารถตรวจสอบและพัฒนาได้ นี่ไม่ได้หมายความว่า จะต้องยึดมั่นในแนวคิดนี้อย่างไม่มีกำหนด เพียงแค่พิจารณา ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความรักของคนๆ หนึ่งได้ วันนี้อาจเป็นวันที่เปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดกาล

บทความที่น่าสนใจ : น้ำแข็ง ความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งประเภทต่างๆเมื่อมองจากพื้นผิว