โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนและอาการที่พบบ่อยของโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของความดันโลหิตสูงคือ อุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ โรคหัวใจความดันโลหิตสูง หัวใจล้มเหลวและไตวาย ได้อธิบายไว้ในส่วนเกี่ยวกับอาการทางคลินิก ภาวะแทรกซ้อนที่หายากแต่ร้ายแรงคือ ภาะที่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตที่เริ่มมีอาการคือ มักจะเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว

บริเวณด้านหลังหรือช่องท้อง พร้อมกับปรากฏการณ์ของการอุดตันของหลอดเลือด ความดันโลหิต และชีพจรของแขนทั้งสองด้านบน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ด้านหนึ่งจากหลอดเลือดแดง หลอดเลือดคาโรติดไปยังหลอดเลือดแดงตีบ ชีพจรหายไปหรือแขนขาล่างเป็นอัมพาตชั่วคราว หรืออัมพาตครึ่งซีก

หลอดเลือดแดงเอออร์ตาไม่เพียงพอ บางกรณีความดันโลหิตไม่อุดตัน หลอดเลือดโป่งพองอาจแตกเข้าไปในเยื่อหุ้มหัวใจ หรือโพรงเยื่อหุ้มปอดและตายอย่างรวดเร็ว การตรวจเอกซเรย์ทรวงอกพบว่า หลอดเลือดแดงใหญ่เพิ่มขึ้น เอกซเรย์หัวใจหรือเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถแสดงการผ่า หรือขอบเขตของเส้นเลือดใหญ่ได้โดยตรง อาจพบรอยแยกได้

นอกจากนี้ หลอดเลือดแดงเอออร์ตา ยังสามารถระบุการวินิจฉัยได้อีกด้วย เมื่อความดันโลหิตสูงร่วมกับหลอดเลือดแดงที่แขนขาที่ต่ำกว่า อาจทำให้เกิดอาการปวดได้ แขนขาส่วนล่าง อันตรายจากโรคอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน กล้ามเนื้อหัวใจตาย ความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ

สมองเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ กล้ามเนื้อในสมอง สมองอุดตัน เลือดออกในสมอง ไตโปรตีนในปัสสาวะ โรคไตอักเสบ ภาวะไตวายเรื้อรัง อาการสูญเสียการมองเห็น เลือดออกในอวัยวะภายใน ต้อกระจก ตาบอดอวัยวะล้มเหลวหลายส่วน หีืออาจเสียชีวิตได้

โรคที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูงในระยะยาว สามารถส่งเสริมการก่อตัวจากการพัฒนาของหลอดเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบสามารถปิดกั้น หรือจำกัดลูเมนของหลอดเลือด หรือทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขาดออกซิเจนและเนื้อร้าย

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคอวัยวะที่พบได้บ่อยที่สุดที่เกิดจากหลอดเลือด ยังเป็นโรคที่พบบ่อย ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างร้ายแรง

โรคหลอดเลือดสมองรวมถึงการตกเลือดในสมอง การเกิดลิ่มเลือดในสมอง ภาวะกล้ามเนื้อสมองขาดเลือด การขาดเลือดชั่วคราว

โรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกว่า โรคหลอดเลือดสมองรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก แม้ว่าจะไม่เสียชีวิต แต่ส่วนใหญ่จะพิการ หรือเป็นโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่ร้ายแรงที่สุด ยิ่งความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อุบัติการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองก็จะยิ่งสูงขึ้น

หากหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงแข็งตัวถึงระดับหนึ่ง ควบคู่ไปกับความตื่นเต้นชั่วคราว หรือความตื่นเต้นมากเกินไปเช่น ความโกรธ อุบัติเหตุกะทันหัน การออกกำลังกายที่ต้องใช้กำลัง ความดันโลหิตจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หลอดเลือดสมองแตกและมีเลือดออก เลือดจะเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองรอบๆ หลอดเลือด ในเวลานี้ผู้ป่วยจะโคม่าทันที ดังนั้นจึงเรียกกันว่า โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจความดันโลหิตสูง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหัวใจของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงคือ การขยายตัวด้านซ้ายเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ มีพังผืดคั่นระหว่างหน้า ความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจหนาและขยายตัว ซึ่งเรียกว่าโรคหัวใจความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมได้เป็นเวลานาน

ในท้ายที่สุด อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตเนื่องจากหัวใจโตเกิน หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจล้มเหลว โรคไข้สมองอักเสบจากความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง เนื่องจากความดันโลหิตสูงมากเกินไป เกินช่วงการปรับอัตโนมัติของการไหลเวียนของเลือดในสมอง

อาการบวมน้ำในสมองเกิดจากการไหลเวียนของเลือดมากเกินไป ในเนื้อเยื่อสมอง ในทางคลินิกมีอาการ และอาการแสดงของโรคไตเรื้อรัง ซึ่งแสดงอาการปวดศีรษะรุนแรง อาเจียน หมดสติ สับสน กระทั่งโคม่าและชักในกรณีที่รุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูงทำลายไตซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง

ซึ่งความดันโลหิตสูงร่วมกับภาวะไตวาย มีสัดส่วนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ความดันโลหิตสูงความเสียหายของไต สามารถส่งผลกระทบต่อกันและกัน ด้านหนึ่งความดันโลหิตสูงทำให้ไตเสียหาย ในทางกลับกัน ความเสียหายของไต อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้

โดยทั่วไปในระยะกลางและปลายของความดันโลหิตสูง เส้นโลหิตตีบของไตหลอดเลือดแดง ไตไหลเวียนของเลือดในไตลดลง และความสามารถของไตในการมีสมาธิ มีการปัสสาวะลดลง ในเวลานี้ อาจปัสสาวะบ่อยและ การปัสสาวะกลางคืนจะเพิ่มขึ้น การพัฒนาอย่างรวดเร็วของ ความดันโลหิตสูง สามารถทำให้เกิดโรคเรื้อรังที่กว้างขวาง ของหลอดเลือดแดงในไต

นำไปสู่เส้นโลหิตตีบในไตที่เป็นมะเร็ง ซึ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัสสาวะ วิกฤตความดันโลหิตสูง ภาวะความดันโลหิตสูงอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะเริ่มต้น และช่วงปลายของความดันโลหิตสูง การตึงเครียด ความเหนื่อยล้า ความเย็น และการหยุดยาลดความดันโลหิตอย่างกะทันหัน อาจทำให้เกิดอาการกระตุกรุนแรงในหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก ส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดขึ้นจะมีอาการรุนแรงเช่น ปวดศีรษะ หงุดหงิด เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น หายใจลำบากและตาพร่ามัว

 

 

 

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม > โรค ไมเกรนการเลือกใช้ยาและการตรวจร่างกายเพื่อหารอยโรคทางการแพทย์