โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ

กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ร่วมชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสุข วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเด็ก