โรงเรียนบ้านคลองสุข

หมู่ที่ 4 บ้านคลองสุข ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

097 036 2307

กระโดดเชือก การลดน้ำหนักด้วยการกระโดดเชือก

กระโดดเชือก

กระโดดเชือก ประโยชน์ของการกระโดดเชือก การลดน้ำหนักและการปั้นร่างกาย การ กระโดดเชือก ไม่เพียงแต่ช่วยลดน้ำหนัก แต่ยังทำให้กล้ามเนื้อร่างกายของคุณสมมาตรและแข็งแรงด้วย ในขณะเดียวกันระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือดของคุณ ก็จะได้รับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ วิธีการลดน้ำหนักนี้ ทำได้ง่ายน่าสนใจไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้ชายผู้หญิง และเด็กเพียงแค่ใช้เชือก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดน้ำหนัก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิง

การกระโดดเชือก เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิคชนิดหนึ่ง ที่สามารถใช้ไขมันส่วนเกินในร่างกาย และทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นขึ้น หลังจากกระโดดเชือกแล้ว คุณต้องยืดเส้นยืดสาย การยืดกล้ามเนื้อ สามารถทำให้กล้ามเนื้อกระจายอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมการทำงานของหัวใจ จากผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศพบว่า การกระโดดเชือกมีผลดีต่อการทำงานของหัวใจ สามารถทำให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้น และทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรง และมีสุขภาพดี การกระโดดเชือก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจ และหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทของร่างกายมนุษย์ การกระโดดเชือก สามารถส่งเสริมพัฒนาการของอวัยวะมนุษย์

มีประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เสริมสร้างร่างกายพัฒนาสติปัญญา เสริมสร้างชีวิต และปรับปรุงคุณภาพโดยรวม การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมด ในระหว่างการกระโดดเชือก และการกระตุ้นจุดสัมผัสนิ้วหัวแม่มือ โดยการจับเชือกจะช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาของเซลล์สมอง ปรับปรุงความคิดและจินตนาการ ดังนั้นการกระโดดเชือก จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการเสริมสร้างสมอง

เพิ่มการประสานงาน กิจกรรมกระโดดเชือก สามารถทำให้กล้ามเนื้อแขนขาส่วนบน และส่วนล่างของร่างกายอวบอิ่มแข็งแรง และยืดหยุ่นและส่งเสริมการเจริญเติบโต และพัฒนาการของกล้ามเนื้อของเด็ก เมื่อกระโดดเชือก เนื่องจากกล้ามเนื้อของแขนขาลดลง เป็นจังหวะน้ำหนักของร่างกายจะกดดันกระดูกของแขนขาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูก และส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกของเด็ก และการพัฒนาข้อต่อและเอ็น เมื่อกระโดดเชือกสั้นแขนขาทั้งบนและล่างของการสั่น และการกระโดดจะประสานกัน

เมื่อข้ามเชือกยาว จะมีการประสานงาน และความร่วมมือของเชือก และเชือกกระโดดแบบรวม เพื่อให้ประสานกัน ระบบประสาทจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน ดังนั้นความยืดหยุ่นของระบบประสาท จึงสามารถเพิ่มขึ้นได้ และการตอบสนองอย่างรวดเร็วของร่างกาย ความรู้สึกเวลาและพื้นที่ และพัฒนาการสามารถเพิ่มขึ้นได้ ความสามารถในการสังเกต และการตัดสินตลอดจนความแม่นยำ และการประสานงานของการเคลื่อนไหว ส่งเสริมพัฒนาการของการทำงานของสมองและปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

เพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามี epiphyses คือบริเวณที่อยู่ปลายทั้งสองข้างของกระดูกยาวของเด็ก และวัยรุ่นที่ยังไม่พัฒนา และมีกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง ซึ่งเรียกว่า แผ่นการเจริญเติบโต ในช่วงการเจริญเติบโต และการพัฒนากระดูกอ่อน จะยังคงเติบโตต่อไป ในขั้นตอนของการออกกำลังกายแบบกระโดดเชือก จะมีการเร่งการไหลเวียนของเลือด เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ กระดูกในช่วงพัฒนาการดีขึ้น และเร่งกระบวนการสร้างกระดูกใหม่

อีกสาเหตุหนึ่งคือ การเพิ่มขึ้นของมวลกระดูกในวัยรุ่น มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของกระดูก และสุขภาพของกระดูกในอนาคต การกระโดดเชือกสามารถส่งเสริมการเติบโตของความหนาแน่นของกระดูก เพิ่มน้ำหนักกระดูกปรับปรุงโครงสร้าง และเสริมสร้างการสร้างกระดูก ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของส่วนสูง

ปรับปรุงความจำของเด็ก เนื่องจากเด็กๆ นับจำนวนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการกระโดดเชือก เปลือกสมองของพวกเขาจึงอยู่ในภาวะตื่นตัว ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนความทรงจำที่เป็นนามธรรม ให้เป็นภาพความทรงจำ มันสามารถส่งเสริมความคล่องแคล่วของเด็ก และร่างกายมนุษย์จะส่งข้อมูลกลับไปยังสมองระหว่างออกกำลัง เพื่อกระตุ้นสมองให้คิดอย่างกระตือรือร้น เด็กๆ สามารถนับเลขได้เมื่อกระโดดเชือก สามารถปรับปรุงความไวในการคิด และการตัดสินใจของสมองและช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านความแข็งแรงทางร่างกายสติปัญญา และความยืดหยุ่นที่ประสานกันของร่างกายเด็ก

เสริมสร้างแขนขาส่วนล่าง การกระโดดเชือกใช้พลังงานประมาณ 1,000แคลอรีในร่างกายต่อชั่วโมง และรักษาอัตราการเต้นของหัวใจของคน ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับการวิ่งจ็อกกิ้ง แต่สามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดของข้อเข่า และข้อเท้าที่เกิดจากการวิ่งได้ การกระโดดเชือก มีผลในการส่งเสริมความคล่องตัวของร่างกายท่าทางของร่างกาย ความสามารถในการทรงตัวการประสานงานและความยืดหยุ่น สามารถพัฒนาความแข็งแรง โดยเฉพาะความแข็งแรงของแขนขาที่ต่ำกว่า ยืนยันว่า การกระโดดเชือกยังมีผลต่อการออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก เพื่อให้กล้ามเนื้อน่องระเบิดและเส้นใยกล้ามเนื้อต้นขา และก้นแข็งแรงขึ้น

เพิ่มพลังในการกระโดด ในระหว่างการกระโดดเชือก เท้าของคุณจะเต้นอยู่เสมอ และการฝึกกระโดด 1-2ชั่วโมงทุกวัน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการกระโดดเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของร่างกายความเร็วในการวิ่ง ความเร็วในการตอบสนองการประสานงานของร่างกายความยืดหยุ่น ดังนั้นเราจึงคิดไม่ได้ว่าการปรับปรุงการกระโดดนั้น เพียงพอที่จะกระโดดได้ตลอดทั้งวัน คุณต้องยืนกรานที่จะยืดเส้นเอ็น เอ็นและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายทุกวัน เพื่อขยายช่วงการเคลื่อนไหวของข้อ ในขณะเดียวกัน คุณต้องทำยิมนาสติกที่ซับซ้อนทุกชนิด เพื่อช่วยปรับปรุงการประสานงานของร่างกาย

ป้องกันโรค ออกกำลังกายอวัยวะต่างๆ การกระโดดเชือก สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจ และหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาทของร่างกายมนุษย์ การศึกษาได้ยืนยันว่า การกระโดดเชือก สามารถป้องกันโรคต่างๆ เช่นโรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ โรคอ้วน โรคกระดูกพรุน ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อลีบ ไขมันในเลือดสูง นอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า โรควัยทองและโรคอื่นๆ สำหรับสตรีที่ให้นมบุตร และสตรีวัยหมดประจำเดือน การกระโดดเชือก ยังมีผลดีในการผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่งจะเอื้อต่อสุขภาพจิตของสตรีด้วย

 

 

อ่านต่อเพิ่มเติม > ลูกแพร์ วิธีการทำไวน์ลูกแพร์